Mặt Bích Máy Bơm

Mặt bích máy bơm công nghiệp, máy bơm nước nhập khẩu, sản xuất trong nước và gia công theo yêu cầu. Đầy đủ kích thước thông dụng, đạt tiêu chuẩn mặt bích, chất lượng, phù hợp với nhiều máy bơm.

Danh mục: