Mặt Bích Cọc Ly Tâm

Mặt bích cọc ly tâm có kích thước từ D300 – D800, nhiều loại mặt bích khác nhau như A300, B400, C500, A0, PC, PHC, sản xuất theo yêu cầu của khách hàng, bản vẽ. Đảm bảo đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, kích thước chuẩn, chất lượng vượt trội.

Danh mục: