Cắt Laser Ống – Hộp

Nhận cắt laser ống, hộp kim loại theo yêu cầu các dạng ống tròn, ống vuông, elip, đường kính từ Ø21 đến Ø250. Đảm bảo cắt chính xác, nhanh chóng, đường cắt đẹp, bảng giá chi phí gia công rẻ.

Danh mục: